Kerkdienst in de Dorpskerk

Datum: 26-11-2023  Tijd: 10:00
Predikant: ds. A.J. de Hoop

Zondagse eredienst m.m.v. de Cantorij; het is eeuwigheidszondag, de dag waarop wij diegenen herdenken die ons dit afgelopen jaar ontvallen zijn. U wordt van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen.

Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd voor Binnenlands Pastoraat, en voor onze kerk.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met een kopje koffie/thee of fris en met elkaar in gesprek te gaan.

De dienst is ook te volgen via kerkdienstgemist.nl.

Bloemen en liturgie

Lees waar de bloemen in deze dienst naartoe gaan en de liturgie van deze dienst door dit document te openen: 2023-11-26 liturgie en bloemen

Toelichting op de collecte

Kerk in Actie: Binnenlands Pastoraat

Pastoraat is iemand op zo’n manier zorg en aandacht geven dat hij of zij iets ervaart van geloof, hoop en liefde. Juist voor mensen die niet (meer) naar de kerk kunnen komen, is pastoraat belangrijk. De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van pastoraat buiten de kerk, zoals bijvoorbeeld verpleeghuispastoraat.

Voor mensen in verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een belangrijk thema. Een luisterend oor, en de juiste woorden van troost en bemoediging zijn op deze plek onmisbaar.