Kerkdienst in de Dorpskerk

U wordt van harte uitgenodigd om deze dienst met ons te vieren.
Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd; de eerste collecte is voor PKN-Missionair werk, de tweede is voor onze eigen kerk.
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met een kopje koffie of thee.

Toelichting op de collecte

Kerk in … Lees meer