Kerkdienst in de Dorpskerk

Datum: 21-05-2023  Tijd: 10:00
Predikant: Ds. D. van Alphen- Ubbens uit Warnsveld

U wordt van harte uitgenodigd om deze dienst met ons te vieren.
Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd; de eerste collecte is voor PKN-Missionair werk, de tweede is voor onze eigen kerk.
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met een kopje koffie of thee.

Toelichting op de collecte

Kerk in Actie: Missionair werk 

In heel Nederland ondersteunt de Protestantse Kerk nieuwe kerkplekken. Want hoewel er steeds minder mensen naar de kerk gaan, betekent dat niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met pioniersplekken: nieuwe vormen van kerk-zijn waar het evangelie op een eigentijdse manier gedeeld wordt. 

Bij pioniersplek ‘Zin op school’ in Waalwijk gaan kinderen op de basisschool én hun ouders op zoek naar zingeving vanuit het Evangelie. In kliederklassen en andere activiteiten komen allerlei levensvragen aan de orde.  

Met uw bijdrage aan de collecte ondersteunt de Protestantse Kerk missionaire activiteiten in het hele land.