Kerkdienst in de Dorpskerk

Zondagse eredienst, u wordt van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen.

Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd voor Kerk in Actie Werelddiaconaat (zie toelichting hieronder) en voor onze kerk.

Na de dienst is er gelegenheid om een kopje koffie/thee of fris te gebruiken in de ontmoetingsruimte en met elkaar in gesprek te gaan.

Lees meer