Kerkdienst in de Dorpskerk

Zondagse eredienst ‘van schrift en tafel’ met medewerking van de cantorij. Je wordt van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen.

Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd.
De eerste collecte is voor Kerk in Actie – Werelddiaconaat Libanon.
De tweede collecte is voor onze kerk.

Na de dienst is … Lees meer