Kerkdienst in de Dorpskerk

U wordt van harte uitgenodigd om naar deze gezinsdienst te komen.
Deze dienst is voor jong en oud(er). Samen met Rock Solid is deze dienst voorbereid.
We gaan het hebben over de Ark van Noach en over de zorg voor onze aarde.
Er wordt ook gecollecteerd voor Kia-Werelddiaconaat Indonesië.
Na de … Lees meer