Kerkdienst in de Dorpskerk

Datum: 02-07-2023  Tijd: 10:00
Predikant: mw. R. van Dijkhuizen

U wordt van harte uitgenodigd om naar deze gezinsdienst te komen.
Deze dienst is voor jong en oud(er). Samen met Rock Solid is deze dienst voorbereid.
We gaan het hebben over de Ark van Noach en over de zorg voor onze aarde.
Er wordt ook gecollecteerd voor Kia-Werelddiaconaat Indonesië.
Na de dienst gaan we gezellig met elkaar koffie of thee drinken.

 

Toelichting op de collecte

Kerk in Actie:Timorese Kerk geeft praktische hulp


De Indonesische provincie Oost-Nusa Tenggara is een van de armste gebieden van Indonesië. Veel mensen die hier wonen trekken naar andere Indonesische provincies, of naar het buitenland, zoals bijvoorbeeld Maleisië. Sommige migranten hebben niet de juiste papieren, waardoor ze onbeschermd zijn en makkelijk slachtoffer worden van mensenhandel.
De Timorese Kerk (GMIT) geeft voorlichting over veilige migratie, zet economische projecten op zodat mensen minder snel migreren en biedt pastorale en praktische hulp aan getraumatiseerde slachtoffers.