Kerkdienst in de Dorpskerk

Zondagse eredienst; je wordt van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen.

Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd.
De eerste collecte is voor het sociaal leenfonds An’t Wark! namens de Berkellandse kerken.
De tweede collecte is voor onze kerk.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en … Lees meer