Plaatselijke regeling

In de vergadering van de Kerkenraad van oktober 2021 is de nieuwste versie van de zogenaamde ‘Plaatselijke Regeling’ vastgesteld.
In de periode daaraan voorafgaand heeft deze al als concept ter inzage gelegen voor de gemeenteleden.

In de plaatselijk regeling wordt beschreven hoe wij als plaatselijke gemeente Ruurlo-Barchem zijn georganiseerd en welke (organisatorische) regels we daarbij hanteren. In deze versie is met name de gewijzigde organisatiestructuur met taakgroepen nader uitgewerkt.

Voor inzage klik op PGRB Plaatselijke Regeling 2021.