We gaan weer naar de Dorpskerk!

Datum: 07-05-2023  

Vanwege de extreem hoge stookkosten in de Dorpskerk werden onze kerkdiensten sinds januari in het gemeentecentrum De Sprankel gehouden. Het stookseizoen is (bijna) voorbij en daarom werd op zondag 7 mei de Dorpskerk met een feestelijke kerkdienst en aansluitende bijeenkomst weer in gebruik genomen…

Aansluitend aan de kerkdienst werd er, zoals gebruikelijk, koffie gedronken. Nieuw was de gemeentebijeenkomst die aansluitend werd gehouden om met elkaar een aantal ontwikkelingen door te spreken. Tussendoor was er een lunchpauze. Daarvoor hadden de bezoekers een lunchpakket meegenomen naar de kerk.

Huib Oosterhuis

In de kerkdienst liet ds. Anneke de Hoop zich inspireren door het werk van de onlangs overleden theoloog en dichter Huub Oosterhuis (1933-1923). Hij schreef zo’n zevenhonderd kerkliederen en gebeden. Ze worden in protestantse en katholieke kerken gezongen, ook afgelopen zondag in de Dorpskerk, met een prachtige inbreng van de cantorij. Heb je de dienst gemist? Kijk dan nog maar even op www.kerkdienstgemist.nl.

Vacatures

Joke Cornelissen, de voorzitter van de kerkenraad, praatte de aanwezigen bij over een paar onderwerpen. Het is een landelijke tendens, dat organisaties – ook de kerken – steeds moeilijker vrijwilligers kunnen vinden. Daarbij speelt in de kerk ook nog een rol dat er sprake is van een ouder wordend ledenbestand. Toch gebeurt er gelukkig nog veel, ook in Ruurlo en Barchem. Er zijn veel activiteiten waar mensen zich voor inzetten. Deze website getuigt daarvan.

Binnen afzienbare tijd nemen de voorzitter en scriba (secretaris) afscheid van hun taken. Er wordt intensief gezocht naar opvolgers. Tot nu toe lukte het steeds weer om vacatures vervuld te krijgen. De hoop is dat dit ook nu weer lukt.

Andere onderwerpen waren onder meer de nieuwe website van onze gemeente (sinds 1 mei operationeel, je kijkt er nu naar!), de plannen om zonnepanelen op De Sprankel te leggen en de nieuwe glazen entree van de Dorpskerk.

Gemeentebijeenkomst in de Dorpskerk