Start van een klusgroep

Datum: 17-06-2023  

Als gemeente mogen we ons gelukkig prijzen met het bezit van een aantal mooie gebouwen: het prachtige kerkgebouw de Dorpskerk en het multifunctionele ontmoetingscentrum de Sprankel.
In en rondom deze gebouwen moeten regelmatig beheerswerkzaamheden plaatsvinden. Denk aan klein onderhoud en timmerwerk, bestratingsklussen, rioolinspectie, et cetera. Er valt altijd wel wat te klussen!

Binnen de taakgroep F&B ontstond het plan om een klusgroep in het leven te roepen voor het uitvoeren van regelmatig terugkerende en nieuwe klussen. Wij hebben daarvoor een aantal vrijwilligers gevraagd of ze zin hadden om hier iets in te betekenen.
Op zaterdagmorgen 27 mei zijn bij elkaar te komen in de Sprankel onder het genot van een kop koffie of thee met een lekkere stroopwafel.
Er is toen het idee gelanceerd om een WhatsApp-groep KLUSGROEP PGRB in het leven geroepen. Een van de vrijwilligers heeft daar een passende groepsafbeelding voor bedacht: een fraaie gele helm!
Afspraak is dat de taakgroep F&B alle klussen coördineert, en via de WhatsApp-groep de vrijwilligers benadert met omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden. Ook is afgesproken dat alleen de vrijwilligers, die op een bepaald moment de tijd hebben om de klus uit te voeren, reageren op de oproep in de app. Dat scheelt veel overbodige communicatie onderling.

In de praktijk heeft de WhatsApp-groep zich al bewezen!
Zo is er een begin gemaakt met het plaatsen van sloten in de deur naar de toren en in de deur van de meterkast in de hal van de Dorpskerk. Als de glazen entree volledig is afgemonteerd, kan de kerk dan eventueel worden opengesteld, zonder dat het publiek in afgesloten kasten of ruimtes kan komen. Bezoekers kunnen de kerk dan binnenlopen en via de glazen entree het interieur bewonderen.
Ook is op een zaterdag de heg gesnoeid tussen de Sprankel en Meeks Meubelen, waarbij daarna 880 kg laurier-haag afval in eigen beheer is afgevoerd naar Sturris. Alle kosten door Meeks betaald met als extra nog een gift aan de PGRB!
Ook wordt er een begin gemaakt met het openmaken van een deel van de vloer in een zaal van de Sprankel. Een rotte balk onder de vloer moet daar worden vervangen.

Je merkt dat de klusgroep al flink van start is gegaan. Dank aan de inzet van veel hardwerkende vrijwilligers van deze klusgroep!
En, als je zin hebt om mee te klussen, ben je van harte welkom.

Start van de klusgroep…