Samenzang in de Kerstnacht

Datum: 24-12-2023  

Kom Kerstavond op tijd naar de Dorpskerk. Ook dit jaar wordt er op Kerstavond gerekend op een volle Dorpskerk.

Kerstnachtdienst met veel zang en muziek

De kerstboom spreidt zijn licht in de kerk. Er klinkt kerstmuziek. De bezoekers komen in groten getale binnen. Zo gaat het al jaren op Kerstavond en ook dit jaar rekenen we op Kerstavond weer op een volle Dorpskerk.

Het licht dat door de ramen naar buiten komt, werkt uitnodigend. Is het de bijzondere sfeer van deze Kerstnacht, van het uitzien naar de geboorte van Jezus? Of is het vooral het samen zingen dat mensen naar de kerk trekt zo laat op de avond? Het zingen van kerstliederen verbindt mensen en is een sfeervolle voorbereiding op het feest dat komen gaat.

‘Laat er licht zijn…’

Iedereen kan meezingen met bekende kerstliederen als ‘Komt allen tezamen’ en ‘Stille Nacht’. Er wordt nog meer gezongen dan in de afgelopen jaren.

Over het thema ‘Laat er licht zijn’ zegt ds. Anneke de Hoop: “Juist in deze donkere tijd vol geweld en oorlogen willen we in de Dorpskerk het Kerstfeest van licht en hoop vieren.

Kom op tijd

De deuren van de Dorpskerk gaan op Kerstavond al om 21.30 uur open. De dienst begint om 22.00 uur. Wie vroeg komt, kan al vanaf 21.45 uur genieten van prachtige orgelmuziek, gespeeld door Gerard Wesselink, en van het blaasensemble de Es-bloazers uit Varsseveld. Het vocaal ensemble AmaZing uit Ruurlo werkt mee aan de dienst met liederen als ‘O, Holy Night’, ‘Celtic Christmas’ en ‘Dona Nobis’.

Thuis meevieren

Wie, om wat voor reden dan ook, op Kerstavond niet naar de Dorpskerk kan komen, kan thuis het feest meevieren via www.kerkdienstgemist.nl.
Door thuis mee te zingen, weet je je verbonden met de mensen in de Dorpskerk.

Zal de Dorpskerk ook dit jaar weer tot de laatste plek bezet zijn?