Regenboogvlag op de kerk

Datum: 16-06-2024  

De komende week zult u aan de kerktoren de regenboogvlag zien wapperen. Waar komt dit zo vandaan zult u zich misschien afvragen?

Als diaconie en kerkenraad van PKN Ruurlo-Barchem willen we een inclusieve kerk zijn, een kerk die niemand uitsluit, die midden in de maatschappij staat en waar ruimte is voor iedereen, ongeacht zijn of haar geaardheid.

Deze week is het de landelijke pride week, in de Achterhoek is er zelfs een pride maand van gemaakt met allerhande activiteiten (zie Achterhoek Pride).
Dus, dit is voor ons het moment om te vlaggen.

Niet iedereen denkt gelijk over homoseksualiteit, maar we zijn één in het geloof dat de mens geschapen is naar het beeld van God en kostbaar is in zijn ogen. Daarom moeten mensen waardig met elkaar omgaan – respectvol, vreedzaam en liefdevol – en is geweld tegen homoseksuelen, in welke vorm dan ook, uit den boze.
Geweld is niet iets dat alleen ver weg in Rusland, Oeganda of Iran plaatsvindt. Ook in ons eigen land worden dagelijks mensen uit de regenbooggemeenschap gediscrimineerd, veracht en uitgesloten.
Wie geweld gebruikt tegen de mens als beelddrager van God, gaat voorbij aan Christus’ oproep om God en de medemens lief te hebben.

We willen ons ervoor inzetten de waardigheid van alle mensen te verdedigen. We willen graag, naar het voorbeeld van Christus, ruimte bieden voor ontmoetingen en zo een veilige plaats zijn voor iedereen, ook voor homoseksuelen. Zodat zij zich veilig en geborgen zullen weten bij ons in Ruurlo, Barchem en in de hele samenleving.

Het uithangen van de regenboogvlag in de komende week is voor de diaconie/kerkenraad een manier om nadrukkelijk uiting te geven aan onze steun aan de regenboog-gemeenschap.
Laten we hopen dat in de toekomst deze speciale steun niet meer nodig zal zijn.

Onze  kerk wil een veilige kerk zijn voor iedereen