Open Deur Kring

Datum: 02-02-2024  


Op vrijdag 2 februari om 15.30 uur is er bij Christine Scholten, Wiersseweg 52, weer een bijeenkomst.

We bespreken dan het februarinummer van het blad Open Deur over het thema: ‘Schoonheid’.

Schoonheid is overal: in schilderijen, muziek, de natuur. Maar niet alles wat bestaat is mooi. Smaken verschillen, ook als het gaat om pracht en praal in kloosters en kerken.
Gelukkig wordt Gods aanwezigheid niet alleen ervaren te midden van goud, zilver en schitterende gewaden, maar ook in steriele ziekenhuiskamers.

Er zijn inmiddels 12 deelnemers die nog net passen in de woonkamer van Christine.
Maar met een beetje opschuiven en indikken kan de dertiende er vast ook nog wel bij!