Oecumenische dienst ‘Hem achterna’

Datum: 21-01-2024  

Komende week is de gebedsweek voor eenheid.
Zondag staan we daarbij stil in een oecumenische viering.

Oecumenische dienst ‘Hem achterna’.

In het kader van de Week van gebed voor eenheid (van 21 tot en met 28 januari) is er op een zondag 21 januari een oecumenische viering, voorbereid door de Raad van Kerken.

Het thema is ontleend aan het bijbelverhaal van deze zondag, waarbij de evangelist Marcus vertelt over de roeping van de leerlingen, eindigend met het zinnetje:
‘… En zij gingen Hem achterna… ‘.

Met welke verwachtingen zullen zij zijn gegaan?
En met welke verwachtingen leven wij (nog)?
Een aantal mensen is benaderd om over vragen als deze alvast na te denken en hun gedachten met ons te delen.
Denk jij ook hierover na als voorbereiding op de viering?

Aan deze dienst verleent de cantorij o.l.v. Dirk Zwart haar medewerking.Voor meer informatie over de gebedsweek, klik op www.weekvangebed.nl.