Lezing ‘AARDEWERK, de mens en de zorg voor de aarde’

Datum: 11-07-2023  

Zorg voor de aarde, daar kunnen we elkaar in vinden, van jong tot oud. Maar hoe doe je dat? Voor velen is het een ware zoektocht naar hoe de aarde nu en voor toekomstige generaties leefbaar te houden. Hoe laten we ons daarbij leiden door ons wereldbeeld, mensbeeld en godsbeeld?

Wij hebben Marjolein Tiemens-Hulscher van ‘GroenGeloven’ uitgenodigd om met elkaar te zoeken naar antwoorden op de vele vragen. Zij houdt op 11 juli in de Dorpskerk een lezing met als titel ‘AARDEWERK, de mens en de zorg voor de aarde’ en staat daarbij open voor vragen en discussie.

Schepping

Tiemens geeft vast een voorzetje voor deze bijeenkomst met de vraag: “Welke invloed hebben je mensvisie en het beeld en de betekenis van het scheppingsverhaal bij jouw zorg voor de aarde? Immers, als we vandaag de dag het scheppingsverhaal lezen, dan gebeurt dat met een groeiend besef van onze verantwoordelijkheid voor die schepping. Maar wat betekent die verantwoordelijkheid en welke keuzes maken we?”

‘GroenGeloven’

Marjolein Tiemens is ambassadeur van Groene Kerken. In 2013 richtte zij ‘GroenGeloven’ op (https://groengeloven.com). Wij vroegen haar wat haar daartoe bracht.
“Na mijn studie plantenveredeling in Wageningen heb ik tien jaar onderzoek gedaan in de plantenbiotechnologie bij een aardappelkweekbedrijf. Hierdoor raakte ik gefascineerd door het wonder dat uit één enkele plantencel een volledige nieuwe plant kan groeien. Daarna werkte ik 15 jaar bij het Louis Bolk Instituut aan de ontwikkeling van de biologische plantenveredeling. Hier leerde ik denken in samenhangen.

Het werken met planten versterkte mijn verwondering voor de natuur en de schepping. Deze twee zijn voor mij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik maak mij zorgen om onze aarde. We overvragen haar draagkracht en daardoor wordt de aarde, de schepping, en dus ons bestaan bedreigd.”

“Het gevoel dat ik hiermee iets moest, werd steeds sterker. Door mijn inzet als lekenvoorganger in de parochie en het geven van gastcolleges ontdekte ik hoe inspirerend het is om kennis en ideeën over te dragen. Mensen reageerden enthousiast en zeiden dat er een nieuwe wereld voor hen open ging. Uiteindelijk heb ik gekozen om hier helemaal voor te gaan en heb ik ‘GroenGeloven’ opgericht.

Ik geef lezingen, workshops en organiseer wandelingen op het gebied van geloof en duurzaamheid. Daarbij combineer ik mijn biologische kennis met christelijke spiritualiteit. Voor mij is het duidelijk, dat je wereldbeeld, mensbeeld en godsbeeld invloed hebben op je levenshouding en de keuzes die je in het dagelijks leven maakt.”

19.30 uur in de Dorpskerk

De bijeenkomst begint dinsdag 11 juli om 19.30 uur in de Dorpskerk in Ruurlo. De kerkdeuren staan open vanaf 19.00 uur. Kom op tijd, de koffie staat klaar. Na de lezing is er ruim de tijd om met elkaar in gesprek te gaan.

De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage om de kosten te dekken, is meer dan welkom.

Marjolein Tiemens- Hulscher van ‘GroenGeloven’ neemt je mee in de zoektocht naar antwoorden op de vraag hoe we de aarde leefbaar houden.
Fotograaf: Kees Muizelaar