Expositie van kruiswegstaties in Dorpskerk Ruurlo

Datum: 05-04-2023  

In de twee weken rondom Pasen is er met een expositie van religieuze kruiswegstaties in de Dorpskerk volop ruimte voor bezinning.
De moderne kruiswegstaties worden vormgegeven door verschillende kunstenaars uit Ruurlo e.o., die verschillende technieken gebruiken.

De kruisweg is een traditioneel onderdeel ter voorbereiding op het christelijke Paasfeest. Het idee van een kruisweg is dat de gelovige in gebed de Via Dolorosa kan doorlopen zonder in Jeruzalem te zijn geweest. Hierbij worden staties (schilderijen of beeldhouwwerken) gebruikt die de lijdensweg van Jezus afbeelden vanaf het paleis van Pontius Pilatus tot en met zijn begrafenis. Een kruisweg stelt de gelovige in staat stil te staan bij de belangrijkste gebeurtenissen van deze lijdensweg.

‘Uit liefde voor jou’

Het thema van de moderne kruiswegstaties in de Dorpskerk is ‘Uit liefde voor jou’. Die woorden laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. Dat het je echt om die ander te doen is. Jezus heeft ons laten zien hoe je dat kunt doen. Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en zelfs zijn leven uit liefde voor mensen. Deze kruisweg neemt je mee voorbij de onmacht en ontreddering, namelijk naar het verhaal van de liefde. Uit liefde voor jou.

Geraakt worden

In veel kerken hangen zulke kruiswegstaties, die in vroegere tijden gemaakt zijn om ons te herinneren aan de weg van liefde die Jezus is gegaan. Tegelijk vormen zij een weerspiegeling van zijn lijden en van al het lijden, zoals het overal om ons heen in de wereld aanwezig is. Ze zijn een vraag om ons te laten raken door dat lijden.

Net zoals een breed publiek – ook niet kerkelijk betrokkenen – geraakt wordt door de Mattheus Passion, geldt dat ook voor kruiswegstaties. De organisatoren rekenen daarom op een brede belangstelling voor de expositie in de Dorpskerk.

Openingstijden

De expositie wordt op woensdag 5 april geopend. De opening wordt opgeluisterd met muziek en een drankje. Belangstellenden zijn welkom.

De expositie is vrij toegankelijk van donderdag 6 april t/m zaterdag 8 april, op Paasmaandag 10 april en van woensdag 12 t/m zaterdag 15 april. De openingstijden zijn steeds van 14.00 tot 16.00 uur. Natuurlijk zijn de staties ook te bewonderen vóór en na de kerkdiensten in de Stille Week en op Paaszondag.