Eeuwigheidszondag: ‘Zoals een mantel om mij heen geslagen’

Datum: 26-11-2023  

Zondag 26 november, is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We gedenken dan de mensen uit onze gemeente die dit jaar overleden zijn. We noemen hun namen en steken kaarsen aan.

Bij het noemen van de namen komen er veel herinneringen boven. Dankbaarheid, verdriet, het grote gemis, herinneringen aan allerlei levensmomenten. Het is waardevol om hier bij stil te staan, voor de naasten van de gestorvenen, maar ook voor ons als gemeente. Wij kenden hen die gestorven zijn. Wij kennen vaak (een deel van) hun familie. Het is goed om juist op deze Eeuwigheidszondag om hen heen te staan.

Ook is er gelegenheid om een kaars te ontsteken voor dierbaren die kort of lang geleden zijn overleden, maar wiens naam we altijd bij ons zullen dragen.

Dat we zo samen iets mogen ervaren van ‘een mantel om ons heen geslagen’

We zien uit naar een bemoedigende dienst waaraan de cantorij o.l.v. Dirk Zwart zal meewerken en waarin Gerard Wesselink organist zal zijn.

Van harte welkom om deel te nemen aan deze viering!

Zo vriendelijk en veilig als het licht
zoals een mantel om mij heen geslagen
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht.
Ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen.
Dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen