Dienst van Schrift en Tafel

Datum: 11-06-2023  Tijd: 10:00
Predikant: ds. A.J. de Hoop

Dienst van Schrift en Tafel, met medewerking van de Cantorij.

U wordt van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen.

Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd voor St. Luma helpt en voor onze kerk.

Na de dienst is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken en met elkaar in gesprek te gaan.

 

Toelichting op de collecte

LUMA helpt is een Stichting die gestart werd door een paar mensen die geraakt zijn door omstandigheden die zij tijdens een reis door Zuid-Afrika aantroffen.

Er zijn verschillende projecten waarbij scholen, pre-scholen en weeshuizen worden gebouwd en bemand. Kinderen krijgen naast les ook dagelijks twee maaltijden.

Maar ook de broodnodige aanpassingen van het interieur in verschillende tehuizen voor bejaarden en verstandelijk- en lichamelijk gehandicapten wordt aangepakt. Zo worden er renovaties van badkamers gerealiseerd en nieuwe ziekenhuisbedden geleverd.

Hoe klein het soms ook lijkt, veel kruimels maakt een boterham!