Kerkdienst in de Dorpskerk

Deze dienst wordt gehouden op de 2e zondag in de veertigdagentijd. Je wordt van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen.

Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd.
De eerste collecte is voor Kerk in Actie – Werelddiaconaat, Oeganda. De tweede collecte is voor onze kerk.

Na de dienst is er gelegenheid … Lees meer