Kerkdienst in de Dorpskerk

Zondagse eredienst met medewerking van de cantorij. Je wordt van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen.

Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd.
De eerste collecte is voor Kerk in Actie – Noodhulp Israël en Gaza.
De tweede collecte is voor onze kerk.

Na de dienst is er gelegenheid … Lees meer