Kerkdienst in De Sprankel

Zondagse eredienst in De Sprankel.

U wordt van harte uitgenodigd om deze dienst met ons te vieren.
De collecte tijdens de dienst is voor Stichting ‘De Herberg’, de tweede collecte is voor de kerk.

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met een kopje koffie of thee.