Kerkdienst in de Dorpskerk

U wordt van harte uitgenodigd om deze dienst met ons te vieren.
Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd; de eerste collecte is voor de diaconie, de tweede is voor onze eigen kerk.
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met een kopje koffie of thee.

Toelichting op de collecte

Kerk in … Lees meer