Kerkdienst in de Dorpskerk

Zondagse eredienst. U wordt van harte uitgenodigd om deze dienst met ons te vieren.

Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd, de 1e collecte is voor PKN kinderen en jongeren, de 2e collecte is voor onze eigen kerk.

Na de dienst wordt er gezamenlijk koffie of thee gedronken, voor de kinderen fris. U bent ook hierbij … Lees meer