Abonneren en betalen

Een abonnement kost € 20,- per jaar. Je ontvangt 10 keer Op Weg. Daarmee blijf je het hele jaar op de hoogte.

Aanmelden

Bij voorkeur via onderstaand formulier die je vanaf deze site kunt versturen. Betaling van het abonnementsgeld voor Op Weg kan op één van de volgende manieren (graag in de bon aankruisen waaraan je de voorkeur geeft):

De makkelijkste manier
Machtigen via onderstaande bon. Daarmee geef je een machtiging voor automatische incasso van het abonnementsgeld. Het verschuldigde bedrag wordt elk jaar automatisch eind januari/begin februari van jouw rekening afgeschreven.

Elk jaar goed opletten
Je maakt zelf het abonnementsgeld ad € 20,00 (in 2023) over naar rekening 35.67.04.440 o.v.v. abonnement Op Weg. De betaling van het abonnementsgeld voor Op Weg moet elk jaar vóór 1 maart binnen zijn.

Vul geheel in:

  Wil tot wederopzegging een abonnement voor Op Weg.
   
  machtigingzelf-overmaken

  Bij keuze "machtiging":
  U machtig hierbij PKN Ruurlo-Barchem om jaarlijks het abonnementsgeld af te schrijven van uw rekening.
  Bij keuze "zelf overmaken":
  Maakt zelf het verschuldigde bedrag vóór 1 maart over op rekening 35.67.04.440 o.v.v. abonnement Op Weg.