Sterke groei aanvragen kerstpakketten van Berkellandse Kerken

Datum: 03-12-2023  

Ook dit jaar organiseren de gezamenlijke kerken in Berkelland weer een Kerstpakketten actie.
De doelstelling van de Kerstactie van de kerken luidt: “Inwoners van de gemeente Berkelland die in een uiterst minimale en moeilijke financiële situatie verkeren een levensmiddelenpakket voor de Kerst aanbieden als steuntje in de rug”.

De essentie zit ‘m natuurlijk in het laatste deel.
We hopen dat deze mensen zich gezien voelen en weten dat er aan hen gedacht wordt.

Sterke groei

De periode waarin pakketten kunnen worden aangevraagd is inmiddels verstreken.
Er zijn dit jaar maar liefst 511 pakketten aangevraagd door mensen die daarvoor in aanmerking komen: 252 door gezinnen en 259 door alleenstaanden. Dat is een forse stijging ten opzichte van de 388 pakketten in 2022.

Help ons helpen!

Onze stichting ontvangt giften van fondsen, diaconieën, bedrijven en particulieren. Wij prijzen ons bijzonder gelukkig met een brede achterban van particulieren die de Kerstactie voor de minima in Berkelland een warm hart toedragen. Uw steun in meer dan ooit nodig!

Help ons helpen en steun de Kerstactie 2023 met een bijdrage op IBAN:
NL24 RABO 0135 6533 47 t.n.v. Stichting Kerstactie Kerken Berkelland.

Bij voorbaat dank!
Ga voor meer informatie naar www.kerstactieberkelland.nl.