AVG

“Algemene Verordening Gegevensbescherming”

U heeft er vast al wel eens iets over gehoord of gelezen.
Per 25 mei 2018 is er een nieuwe wet van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet beschermt iedereen van wie persoonsgegevens worden verwerkt in een organisatie.

Personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt worden vaak aangeduid met ‘betrokkenen’. Bij onze gemeente zal het dan vaak gaan om gemeenteleden, maar het betreft iedereen van wie de gemeente gegevens verwerkt (dus ook ambtsdragers, niet-leden, etc.).
Deze betrokkenen hebben diverse rechten, die ze tegen een ‘verwerkingsverantwoordelijke’ kunnen uitoefenen. Een ‘verwerkingsverantwoordelijke’ is degene die voor een bepaald doel gegevens wil verwerken en bepaalt op welke manier dit gebeurt. De gemeente die persoonsgegevens verwerkt van bijvoorbeeld leden en medewerkers is ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG.

De betrokkenen (leden en medewerkers) hebben bepaalde rechten die ze tegenover de gemeente als verwerkingsverantwoordelijke kunnen inroepen.
Het is belangrijk dat de gemeente aan alle vereisten van de AVG voldoet wat betreft de behandeling van deze verzoeken. Niet correct behandelen kan leiden tot hoge boetes en negatieve publiciteit. Wij willen hier, als kerkenraad, zorgvuldig mee omgaan.

Klik hier om het privacyreglement van de Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem in te zien.