Kerkdienst in de Dorpskerk

Zondagse eredienst waarbij u van harte wordt uitgenodigd.

Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd voor KIA – Werelddiaconaat, de tweede collecte is voor de kerk.

Na de dienst is er koffie/thee of fris, waarbij iedereen wordt uitgenodigd.

De dienst is ook te volgen via kerkdienstgemist.nl.

Bloemen en liturgie

Lees waar de bloemen in deze … Lees meer