Kerkdienst in de Dorpskerk – Startzondag

Zondagse eredienst. Het is startzondag, begin van een nieuw kerkelijk jaar. Alle taak- en werkgroepen pakken hun werk voor de kerk weer op. Wij vieren dat met een feestelijke dienst. Van harte welkom om deze dienst bij te wonen.

Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd voor KIA-Werelddiaconaat en er is een collecte voor onze eigen … Lees meer