Kerkdienst in de Dorpskerk – Startzondag

Datum: 17-09-2023  Tijd: 10:00
Predikant: Ds. A.J. de Hoop

Zondagse eredienst. Het is startzondag, begin van een nieuw kerkelijk jaar. Alle taak- en werkgroepen pakken hun werk voor de kerk weer op. Wij vieren dat met een feestelijke dienst. Van harte welkom om deze dienst bij te wonen.

Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd voor KIA-Werelddiaconaat en er is een collecte voor onze eigen kerk.

Na de dienst is er gelegenheid om samen een kopje koffie/thee of fris te drinken en met elkaar in gesprek te gaan.

Toelichting op de collecte

Jonge mensen in Myanmar verbeteren hun landbouwproductie

In het Zuidoost-Aziatische land Myanmar helpt Kerk in Actie kwetsbare groepen om op eigen benen te staan. In tien dorpen verwerken jonge moeders, jongeren tussen de 18 en 35 jaar en slachtoffers van de gewapende conflicten landbouwgewassen tot consumentenproducten.

Ze verbouwen pinda’s om tot olie te verwerken, of gember om te drogen en te verkopen. Hierdoor groeit hun inkomen en kunnen zij een menswaardig bestaan opbouwen. Kerk in Actie ondersteunt hen met trainingen en kleinschalige leningen.

Meer lezen: kerkinactie.nl/landbouwmyanmar