Kerkdienst in de Dorpskerk

Zondagse eredienst, u wordt van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen.

Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd.
De eerste collecte is voor Kerk in Actie ter bestrijding van de armoede. De tweede collecte is voor onze kerk.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een … Lees meer