Kerkdienst in de Dorpskerk

Datum: 14-01-2024  Tijd: 10:00
Predikant: ds. W. Andela (Aalten)

Zondagse eredienst, u wordt van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen.

Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd.
De eerste collecte is voor Kerk in Actie ter bestrijding van de armoede. De tweede collecte is voor onze kerk.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een kopje koffie/thee of fris te drinken.

De dienst is ook te volgen via kerkdienstgemist.nl.

Bloemen en liturgie

Lees waar de bloemen in deze dienst naartoe gaan en de liturgie van deze dienst door dit document te openen: 2024-01-14 Bloemen en Liturgie.

Toelichting op de collecte

Kerk in Actie 2024 – Binnenlands diaconaat (armoede)
Armoede is een groeiend probleem in Nederland: een miljoen mensen kan de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. Met de actie Samen tegen armoede staan kerkelijke gemeenten, gefaciliteerd door Kerk in Actie, op tegen armoede in Nederland.

De acute nood wordt bestreden door het inzamelen van  voedselpakketten voor de Voedselbank. Voor de lange termijn werkt Kerk in Actie samen met SchuldHulpMaatje om mensen te helpen uit schulden te komen of te voorkomen dat ze daarin terechtkomen.

Wat betekent dit project voor Karel?
Ik had een baan, maar mijn financiën waren niet op orde. Je ziet dit, je ziet dat, en wilt het kopen. Ik sloot dan een persoonlijke lening af of betaalde op rekening. Daardoor kwam ik in de schulden. Post durfde ik niet meer open te maken. Ik schaam me nog steeds voor de puinhoop die ik ervan had gemaakt.
Via via kwam ik in contact met
SchuldHulpmaatje. Maatje Amber zette mijn inkomsten en uitgaven op een rij en we maakten een plan. Dankzij haar hulp ben ik nu eindelijk schuldenvrij. Dat voelt als licht aan het einde van een donkere tunnel!”  

De naam van Karel is gefingeerd. Zijn echt naam is bij de redactie bekend.
Lees zijn hele verhaal via kerkinactie.nl/samentegenarmoede.