Oecumenische dienst op boerderij De Klooster

U wordt van harte uitgenodigd om deze dienst met ons te vieren.
Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd.
De eerste collecte is voor de diaconie, doel: Stichting Jarige Job.
De tweede collecte is voor de Raad van Kerken Ruurlo.

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met een … Lees meer