Kerkdienst in de Dorpskerk

Zondagse eredienst met medewerking van de Cantorij o.l.v. Dirk Zwart.

U bent van harte welkom om deze dienst met ons mee te vieren.

Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd voor PKN Israël zondag, de tweede collecte is voor de kerk.

Na de dienst is er koffie/thee of fris, waarbij iedereen wordt uitgenodigd.

 

Toelichting op … Lees meer