Zondagsbrief

Contact: Greetje van Zadelhoff – zondagsbrief@pknruurlobarchem.nl – 0573 – 461271

Elke week verschijnt er vóór de zondag een digitale zondagsbrief met informatie over de kerkdienst (inclusief de Orde van Dienst) en zaken die op dat moment spelen in de gemeente. Uiterlijk op zaterdag ontvang je als abonnee deze gratis zondagsbrief via e-mail.

De brief bevat bij voorkeur korte mededelingen over wat komen gaat.

Het is duidelijk geen kerkblad. Voor langere en beschouwende verhalen hebben we kerkblad Op Weg.

De laatste versie van de zondagsbrief kan worden ingezien door te klikken op het rode logo “Zondagsbrief” in de voetregel van elke pagina.

Abonnement

De zondagsbrief is gratis en wordt via e-mail verzonden aan wie zich daarvoor hebben opgegeven.

Abonneren kan met een e-mail naar zondagsbrief@pknruurlobarchem.nl.

Daarnaast wordt de zondagsbrief op zondagmorgen uitgereikt aan de kerkgangers, samen met de liturgie.

Wil je nog beter op de hoogte blijven van wat er in onze gemeente gebeurt? Dan kan je  naast de zondagsbrief niet zonder ons kerkblad Op Weg.

Kopij aanleveren

Uiterlijk op vrijdagmiddag om 17.00 uur naar zondagsbrief@pknruurlobarchem.nl.