Kerkdienst in de Dorpskerk

Datum: 30-07-2023  Tijd: 10:00
Predikant: ds T.J. Jansen Schoonhoven uit Doetinchem

U wordt van harte uitgenodigd om deze dienst met ons te vieren.
Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd; de eerste collecte is voor St. Het Passion Hummelo’, de tweede is voor onze eigen kerk.
Na de dienst is er gelegenheid een kopje koffie/thee of fris te drinken en met elkaar in gesprek te gaan. U kunt dan ook de expositie van ons gemeentelid Lidy Blaauw bekijken die momenteel in de ontmoetingsruimte hangt.

Toelichting op de collecte

St. Het Passion Hummelo
In de Achterhoek, tussen Doetinchem en Zutphen, ligt Het Passion. In deze boerderij bieden zij een tijdelijke opvangplek aan dak-, thuisloze- en verslaafde medemensen. Gestrest van het straatleven, stukgelopen relaties en verslaving komen de gasten bij Het Passion op adem. De begeleiders en vrijwilligers brengen structuur aan in de dag en helpen hen de draad van het leven weer op te pakken.