Kerkdienst in de Dorpskerk

U wordt van harte uitgenodigd om deze dienst met ons te vieren.
Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd; de eerste collecte is voor Kerk in Actie, wereld diaconaat, de tweede is voor onze eigen kerk.
Na de dienst is er gelegenheid een kopje koffie/thee of fris te drinken en met elkaar in gesprek te … Lees meer