Kerkdienst in De Sprankel

Zondagse eredienst in De Sprankel.

U wordt van harte uitgenodigd om deze dienst met ons te vieren.
Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd; de eerste is voor Oekraïne, de tweede is voor onze eigen kerk.

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met een kopje koffie of thee.