Kerkdienst in de Dorpskerk

3e Advent, u wordt van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen.
Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd.
De eerste collecte is voor Kerk in Actie – Binnenlands Diaconaat. De tweede collecte is voor onze kerk.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een kopje koffie/thee of fris … Lees meer