Kerkdienst in de Dorpskerk

Zondagse eredienst, u wordt van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen.

Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd.
De eerste collecte is voor Kerk in Actie – Werelddiaconaat Bangladesh. De tweede collecte is voor onze kerk.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een kopje koffie/thee … Lees meer