Kerkdienst in de Dorpskerk

Zondagse eredienst, wij vieren de dienst van Schrift en Tafel, u wordt van harte uitgenodigd om deze dienst met ons te vieren. Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd, de eerste collecte is voor Kerk in Actie wereld diaconaat, de tweede collecte is voor de kerk. Na de dienst is er gelegenheid om samen een kopje … Lees meer