60 jaar ds. H.J. Huyser

Datum: 21-01-2024  

Zoals u eerder in Op Weg en op de website heeft kunnen lezen was ds. H.J. Huyser in 2023 60 jaar predikant.

Ds. Huyser is op 3 februari 1963 bevestigd als predikant van de Gereformeerde Kerk Barchem-Ruurlo. Sinds enkele jaren woont hij in Lochem, en sindsdien heeft hij meerdere diensten in de Dorpskerk in Ruurlo bijgewoond.

Hendrik Jan en Gerda Oltvoort, ds. Anneke de Hoop en andere leden van de kerkenraad vonden het leuk aandacht aan dit jubileum te schenken.
Hij heeft menige verandering in de kale Hoeksteen doorgevoerd. Hij was bijv. de 1e predikant die een toga droeg in de dienst, en dan nog wel een witte met stola’s in de kleuren van het kerkelijk jaar.
Ook zijn door zijn inbreng de eerste kanselkleden in de kerk gekomen – in 1988 vervangen door de kleden die gebruikt werden ten tijde van de sluiting en waarvan het Paaskleed nog altijd in de Stiltehoek hangt.
Hij vormde een zanggroepje, wat de gemeente hielp bij het aanleren van nieuwe liederen, muzikaal begeleidt op het orgel door Marinus Kaemingk en vioolspel van hemzelf.

Om gezondheidsredenen kon hij rond 3 februari 2023 niet voorgaan in de dienst, samen met ds. Anneke de Hoop, waarin aandacht besteedt zou worden aan deze mijlpaal.

Wel zijn er toen door (oud)gemeenteleden “herinneringen aan ds. Huyser” op papier gezet, en deze zijn op zondag 21 januari aangeboden in de Witte Kerk in Lochem, tijdens een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van het verschijnen van “Verhalen wijzen de weg”, een boek met teksten en preken van hem uit de jaren 1982 – 1992, toen hij predikant was in Utrecht, in de Tuindorpkerk. Hermien Kottelenberg en Guus Wiselius zijn destijds door ds. Huyser in Utrecht getrouwd en hebben deze bijeenkomst in mede Lochem georganiseerd.

De herinneringen “zijn hem zeer waardevol, want ‘oude liefde roest niet‘” aldus Henk Huyser.

Overhandigen van ‘herinneringen aan ds. Huyser’ door Hendrik Jan Oltvoort

 

Ds. Huyser met (mede)organisatoren Hermien Kottelenberg en Guus Wiselius