Kerkdienst in de Dorpskerk

Datum: 14-05-2023  Tijd: 10:00
Predikant: ds. Anneke de Hoop

U wordt van harte uitgenodigd om deze dienst met ons te vieren.
Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd; de eerste collecte is voor de diaconie, de tweede is voor onze eigen kerk.
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met een kopje koffie of thee.

Toelichting op de collecte

Kerk in Actie: Binnenlands Diaconaat 

Als kerken diaconaal betrokken zijn bij hun wijk, verandert er niet alleen wat in de levens van mensen in de knel, maar ook in de geloofsgemeenschap zelf. Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland bij hun taak om van betekenis te zijn in hun omgeving.  

Een mooi voorbeeld is het initiatief ‘Assen Bloeit’. Het kerkgebouw De Open Hof is alle dagen open voor de stadsbewoners. Het is een plek van ontmoeting, waar je op adem kunt komen, samen kunt eten en mee kunt doen met workshops. Door het organiseren van al deze activiteiten gaat ‘Assen bloeit’ armoede en eenzaamheid te lijf, en groeit ook de onderlinge verbinding. Het draait om het zien van en het zijn mét de ander. 

Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt protestantse gemeenten die diaconaal present willen zijn in eigen dorp of stad. Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals de diaconale presentieplek in Assen.