Kerkdienst in de Dorpskerk

Datum: 09-07-2023  Tijd: 10:00
Predikant: Pastor J. van Dop uit Barchem

U wordt van harte uitgenodigd om deze dienst met ons te vieren.
Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd; de eerste collecte is voor Plaatselijk diaconaat, de tweede is voor onze eigen kerk.
Na de dienst is er gelegenheid een kopje koffie/thee of fris te drinken en met elkaar in gesprek te gaan.

Toelichting op de collecte

Plaatselijk Diaconaat

Als gemeente worden we geroepen om dienstbaar te zijn aan onze naaste. Daarom willen we als diaconie helpen waar geen helper is, binnen onze gemeente of daarbuiten, dichtbij of aan de andere kant van de wereld.

We stimuleren een brede bewustwording voor de zorgen van mensen die op onze weg komen. Denk daarbij onder meer aan armoede, ziekte of sociaal isolement.