Kerkdienst in de Dorpskerk
(Pasen)

Datum: 09-04-2023  Tijd: 10:00
Predikant: ds. A.J. de Hoop

In deze dienst vieren wij het feest van Pasen, m.m.v. de Cantorij.
De Heer is waarlijk opgestaan.

Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd voor Kia-Werelddiaconaat.
U wordt van harte uitgenodigd voor deze dienst.
Na de dienst is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten.