Voorbereidingen Actie Kerkbalans in volle gang

Datum: 04-01-2023  

Als werkgroep zijn we al flink aan de slag gegaan als voorbereiding op Actie Kerkbalans 2023. Hieronder worden enkele aandachtspunten uitgelicht.

Lopers

Naast een actieve werkgroep hebben we meer dan 70 vrijwilligers nodig die als “loper” een straat of wijk onder hun hoede willen nemen.
Gelukkig zijn we er in geslaagd om ook voor komende actie voldoende vrijwilligers te vinden. We zijn daar erg blij mee! Omdat zoveel mensen een steentje willen bijdragen, hoeft iedere loper maar bij een beperkt aantal gemeenteleden een envelop te bezorgen.

Maar door vergrijzing kost het soms wel meer moeite om voor iedere straat een loper te vinden. Als werkgroep willen we daarom graag een reservelijst opbouwen van gemeenteleden die we in geval van nood kunnen vragen om “invalloper” te worden. Zo hebben we iets meer armslag als er onverhoeds vrijwilligers verhinderd zijn.

U kunt zich hiervoor opgeven bij één van de leden uit de werkgroep.

Planning op hoofdlijnen

Hieronder staat voor de lopers een overzicht van de planning van Actie Kerkbalans 2023:

dag datum / periode activiteit
donderdag 12-jan-2023 ophalen tassen met enveloppen door lopers
zaterdag 14-jan-2023 “Grote Startmaaltijd”
14-jan-2023  –  21-jan-2023 wegbrengen enveloppen naar leden
22-jan-2023  –  28-jan-2023 ophalen retourenveloppen bij leden
woensdag 1-feb-2023 inleveren retourenveloppen door lopers

Als loper krijgt u nog vroegtijdig een e-mailberichtje waarin precies staat aangegeven wanneer u waar wordt verwacht ?.

Grote Startmaaltijd

Als start voor deze actie gaan we weer een ”Grote Startmaaltijd” voor alle lopers organiseren.
Op zaterdag 14 januari 2023 zijn alle lopers welkom in ons “gemeente-café” in de Sprankel. U wordt hier ook nog persoonlijk voor uitgenodigd.

We gaan er voorlopig vanuit dat we dan niet beperkt worden door corona-maatregelen.

Aftrekbaarheid voor belasting

Wist u dat giften voor Actie Kerkbalans voor 100% aftrekbaar kunnen zijn voor de belasting???
Omdat onze kerk (en ook de diaconie) een zogenaamde “ANBI-status” hebben, kunnen giften aan de kerk volledig worden afgetrokken voor de belasting. U moet daarvoor dan wel een overeenkomst met ons laten opstellen. Vorig jaar hebben we daar al het één en ander over uitgelegd in Op Weg.
Er is hierover informatie te vinden op de ANBI-pagina “Belastingvoordeel bij giften”.

Voor meer informatie, toelichting of een invulformulier kunt u terecht bij leden van de werkgroep, of bij Andries Stam (voorzitter van de Taakgroep Financiën en Beheer, andries.stam@pknruurlobarchem.nl).