Tijdelijke sluiting van de Dorpskerk

Datum: 08-11-2022  

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem heeft een heel moeilijk besluit moeten nemen als gevolg van de gestegen gasprijzen. De deuren van de Dorpskerk gaan van 1 januari tot 30 april 2023 dicht. Alle activiteiten, dus ook de kerkdiensten, verhuizen van de Dorpskerk naar De Sprankel.

Oude kerken zijn niet de meest energievriendelijke gebouwen. Dat geldt ook voor de 700 jaar oude Dorpskerk in Ruurlo. In het jaar 2022 heeft de kerkelijke gemeente een gasrekening van ongeveer € 10.000,-.
Jaarlijks worden er via de collectieve energie-inkoop van een groot aantal kerken met de energieleverancier nieuwe jaarafspraken gemaakt. Die resulteren voor het jaar 2023 in een bedrag van € 46.000,-, ingaande per 1 januari. Die prijsverhoging van € 36.000,- gaat de financiële draagkracht van de protestantse gemeente te boven.

Scenario’s
Toen duidelijk werd wat de kosten in 2023 gaan worden, zijn veel scenario’s bekeken om tot een lager energieverbruik te komen. Het sluiten van de kerkdeuren is immers het laatste wat je als kerkgemeenschap wilt. Op de wat langere termijn kan je denken aan allerlei energiebesparende oplossingen als zonnepanelen op het kerkdak en het isoleren van ramen en muren.
Het probleem doet zich echter al voor vanaf januari 2023, op heel korte termijn dus. Ook dikke jassen, mutsen en sjaals bieden in de winter geen garantie voor een comfortabel verblijf in de kerk. Gelukkig beschikt de protestantse gemeente over een alternatief, het gemeentecentrum De Sprankel aan de Domineesteeg.

De Sprankel
Tot 1 januari blijven de deuren van de Dorpskerk nog open. De feestelijke diensten rondom Kerst en het Festival van Lessons and Carols op 11 december gaan dus gewoon door in de Dorpskerk.

Daarna verhuizen alle activiteiten naar De Sprankel aan de Domineesteeg. Dat gebouw is kleiner, lager en beter geïsoleerd. Daar werden ook in 2018 tijdens de verbouwing van de Dorpskerk de kerkdiensten gehouden. Dat gaat vanaf 1 januari tot 30 april 2023 dus weer gebeuren. Na die tijd moeten de koudste maanden achter ons liggen en hoeft de kachel in de Dorpskerk niet meer op volle kracht te branden. Dan gaan de deuren weer open en is er weer veel mogelijk in de Dorpskerk.