Rijke oogst op Dankdag in de Dorpskerk

Datum: 06-11-2022  

In Achterhoek Nieuws zeiden onze diakenen, dat zij hopen op een rijke oogst tijdens de voedselinzameling voor de Voedselbank op zaterdag 5 en zondag 6 november ter gelegenheid van Dankdag. Die hoop werd werkelijkheid dankzij veel royale gevers.
Ook tijdens de Oogstdienst op zondagmorgen 6 november was sprake van veel dankbaarheid die onder meer tot uiting kwam in goed gevulde collectezakken voor de Voedselbank.

Met 26 grote dozen met veel etenswaren en verder ook de nodige andere producten waar gezinnen met weinig inkomen altijd behoefte aan hebben, kunnen we inderdaad spreken van een rijke oogst. Daarnaast werd ook nog een mooi bedrag aan giften ontvangen. De diaconie dankt alle gulle gevers en draagt alles over aan de Voedselbank.

Kruiwagen
In de kerkdienst op zondagmorgen kwam de oogst terug in een creatief opgemaakte verzameling groenten en fruit in een oude kruiwagen midden in het liturgisch centrum. Ds. Anneke de Hoop leidde de dienst en stond uitvoerig stil bij de vraag of er eigenlijk wel ruimte is voor dank in een tijd waarin zoveel onheil op ons afkomt, zoals de klimaatcrisis, de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en de droogte en honger in de Hoorn van Afrika en de watersnood in veel andere landen.
Ondanks alles blijkt er toch voor ons in Ruurlo en Barchem nog veel om dankbaar voor te zijn. Ook de wijze waarop inwoners van onze dorpen hun betrokkenheid laten zien bij wie te lijden hebben onder armoede en aangewezen zijn op de Voedselbank, stemt tot dankbaarheid.
De dominee wisselde haar overdenking af met een paar video’s. Boerin Gerrie te Winkel en wethouder Arjen van Gijssel werd in die videofilms door Jan Schippers gevraagd wat hen tot dankbaarheid stemt. Zij reageerden op de tekst van lied 719 uit het Liedboek van de Kerken: ‘Loof God voor de vruchten van boomgaard en land’.

Interview Jan Schippers met Arjen van Gijssel

Overigens staan er in dat liedboek nog veel meer liederen die gaan over een rijke oogst en over dankbaarheid. Die liederen werden dan ook uitbundig gezongen tijdens de kerkdienst.

Dankbaar
De boodschap was duidelijk. Ondanks alles wat ons zorgen baart, is er nog steeds veel om dankbaar voor te zijn. Die dankbaarheid werd niet alleen tastbaar in wat er binnenkwam voor de Voedselbank aan producten, maar kwam ook tot uiting in de opbrengst van de collecte tijdens de kerkdienst. Samen met de giften op zaterdag kon het mooie bedrag van € 473,- worden overgemaakt naar de Voedselbank Oost-Achterhoek.

Wie de Oogstdienst heeft gemist of nog een keer wil beleven, kan dat nog doen via www.kerkdienstgemist.nl (Ruurlo-Barchem).

Inzameling door Ineke en Agnes in de hal van de kerk