Kom eten onder Het Brede Dak…

Datum: 05-01-2023  

Wie het gezellig vindt om samen met anderen te eten is op donderdag 5 januari om 17.00 uur welkom in gemeentecentrum De Sprankel. Aanmelding vooraf is gewenst.

Iedereen

Deze gezamenlijke maaltijd komt in de plaats van de huidige maandelijkse eetsamenkomsten Het Brede Dak in het Hemminkhof en in het Gemeentecafé in De Sprankel, die vanuit respectievelijk de RK Parochie en de protestantse gemeente in Ruurlo worden georganiseerd. Samen gaan zij verder onder de naam Het Brede Dak in gemeentecentrum De Sprankel. Bij die maaltijd is iedereen welkom, oud of jong, wel of geen lid van een kerk.

Nog breder dak

Het initiatief om samen verder te gaan komt van Margriet te Morsche en Gerrie van der Horst. Zij kwamen al snel tot de conclusie dat zij door de krachten te bundelen het gezamenlijk eten een bredere basis kunnen geven. Tot nu toe kwamen er hoofdzakelijk mensen uit beide kerken, maar de organisatoren benadrukken dat de maaltijd open staat voor iedereen die daaraan behoefte heeft.

Over de naam waren ze het snel eens. Gerrie van der Horst: “We willen duidelijk maken dat iedereen welkom is onder ons dak. Door het samen te doen wordt het dak nog breder. We gaan daarom verder onder de naam Het Brede Dak. In De Sprankel hebben we een voldoende breed dak om veel mensen te ontvangen.”

Portemonnee

De eerste keer dat Het Brede Dak zijn gasten ontvangt in De Sprankel (Domineesteeg 12, achter het parkeerterrein) is op donderdag 5 januari. De gasten zijn welkom vanaf 17.00 uur. Zij worden ontvangen met een drankje. Rond 17.30 uur gaat men aan tafel. Men streeft ernaar met alle bezoekers gelijktijdig te beginnen met de maaltijd en deze ook samen weer af te sluiten met een kopje koffie of thee. Aan het einde gaat de pot rond, want eten en drinken kost natuurlijk wel geld. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd, dus neem je portemonnee mee.

Aanmelden

Omdat de koks graag willen weten voor hoeveel gasten ze moeten koken, wordt aanmelding vooraf op prijs gesteld. Gasten wordt verzocht zich uiterlijk op 2 januari aan te melden bij Anny Strijker, tel. 06 41 56 98 58.

Vrijwilligers

Het zou fijn zijn als er nog enkele vrijwilligers bij komen die willen helpen bij het koken, bedienen en alles klaar zetten en opruimen. Zij kunnen zich aanmelden bij Margriet te Morsche, tel. 06 47 11 64 09, E: margriettem@gmail.com en Gerrie van der Horst, tel. 0573 4523 94, E: gerrievanderhorst@live.nl.

Vrijwilligers van Het Brede Dak
Gemeentecafé in De Sprankel