Belastingvoordeel bij Actie Kerkbalans

Datum: 14-01-2023  

Als kerk willen we u graag attenderen op de mogelijkheid om extra belastingvoordeel te krijgen bij giften aan onze kerk of diaconie.
Vaak is niet bekend dat het zelfs mogelijk is om uw gift volledig aftrekbaar te maken, in geval u hier een periodieke gift van maakt.
Vorig jaar zijn hierover in het decembernummer van Op Weg al artikelen verschenen. Maar deze toelichting is ook te vinden op onze website (zie onderstaande link).

Steunt u uw plaatselijke gemeente met een kerkelijke bijdrage, bijvoorbeeld via Kerkbalans?
Geeft u uw diaconie geregeld een gift?
Of steunt u het jeugd- en missionaire werk van de landelijke kerk, of Kerk in Actie?

DAN KUNT U DE KERK MISSCHIEN MEER GEVEN, ZONDER DAT HET U MEER KOST!

Voor meer informatie, zie
www.pknruurlobarchem.nl/belastingvoordeel-bij-giften.

Warm aanbevolen!